Följ oss på Facebook

Håll dig uppdaterad med vad som händer runt omkring Suzuki motorcyklar i Sverige.

Facebook

Vinnaren i mellanklassen....

Motorrad har testat Suzukis SV650A vid två olika tillfällen i olika konstellationer. SV650A blev inte oväntat bäst i test vid bägge tillfällen.

Motorrad utgåva nr. 7, 2016
Motorrad utgåva nr. 9, 2016

SV650A

Suzuki Collection 2016

Uppdatera din Suzuki-garderob. Alla artiklarna i dessa broschyrer beställer du hos din återförsäljare.

Suzuki Collection 2016
Suzuki Collection 2016 Teamwear

.

.

.

SUZUKI FÖR ETT BEKYMMERSLÖST ÄGANDE

Vi stöder Barncancerfonden

kalfkdsfköä

Garantier

alfdjslöafjöl

Historia

kjasöflajf