Tips och råd inför och under ditt Suzuki-ägande

För att ditt ägande ska förlöpa så smidigt och problemfritt som möjligt följer nedan några matnyttiga tips som är bra att lägga på minnet.

  • Läs igenom instruktionsboken som medföljer produkten före användande.
  • Köp godkänt/godkända lås mot stöld till ditt fordon.
  • Gör alltid all typ av service och reparationsarbeten hos någon av våra auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder.
  • Om du köper begagnat, kontrollera att service- och leveransbok medföljer ditt köp, och kontrollera att servicestämplar mm är från våra auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder. I annat fall kan det hända att vår 5-åriga trygghetsgaranti inte gäller.
  • Använd alltid Suzuki originaldelar vid service eller reparation.
  • Skriv upp nyckelnumret som står på den svarta brickan på nyckelparet du får med din motorcykel.
  • Kontrollera försäkringskostnad. Ring Svedeas kundtjänst för Suzuki Märkesförsäkring på telefon 0771-160 190.

Läs också om vår 5 åriga trygghetsgaranti >

SUZUKI FÖR ETT BEKYMMERSLÖST ÄGANDE

Följ oss på Facebook

kalfkdsfköä

ÅTERFÖRSÄLJARE

alfdjslöafjöl

GARANTIER

kjasöflajf